فقط فنر باغچه

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته دانشگاهی

مجموعه جامع پایان نامه ها ، پروژه ها و مقالات با موضوع

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق

دو پایان نامه و 90 مقاله و پروژه درسی
فرمت: pdf یا word به زبان فارسی تعداد كل صفحات: 1250

این مجموعه شامل هزار و دویست پنجاه صفحه پایان نامه ، پروژه درسی و مقاله معتبر به زبان فارسی می باشد
اکثر مطالب جدید می باشد

این مجموعه شامل موارد زیر است
دو پایان نامه با فرمت word و
90 پروژه درسی و مقاله معتبر - به زبان فارسی در زمینه

پست های الكتریكی و پست های فشار قوی
فهرست مطالب
پایان نامه اول
موضوع:پست های الكتریكی و طراحی پست های فشار قوی
تعداد صفحات: 114
فرمت: word
فهرست
فصل اول خصوصیات پست فشارقوی
1-1پستهای فشار قوی و انواع پستهای فشار قوی
1-1-1تعریف پست فشار قوی
1-1-2 انواع پستهای فشار قوی
1-1-3 انواع پستهای فشار قوی از نظر محل نصب تجهیزات
1-1-4 انواع پستهای فشار قوی از نظر نوع عایق بندی
1-2 پستهای هوائی
1-3 پست سیار
1-4 تعیین محل پستهای فشار قوی
1-5 اجزاء تشكیل دهنده پستها
1-5-1آرایش پست
1-6دیاگرام تك خطی
1-7 بی
1-8 ولتاژ نامی
1-9 نسبت تبدیلهای پستهای فشار قوی

فصل دوم: کلیدهای فشارقوی وتجهیزات کلیدزنی
2-1 مقدمه
2-2توسعه و ساخت دیژنگتور
2-3پدیده ایجاد قوس الكتریكی
2-4اصول قطع جرقه در كلیدهای فشار قوی
2-5زمان برقراری عیب
2-6بررسی قطع و وصل انواع بارها
2-7 مطالعه وصل مدار
2-8روشهای خاموش كردن جرقه
2-9 تقسیم بندی كلید های فشار قوی بر حسب وظیفه ای كه دارند
2-10 انواع كلیدهای قدرت
2-11 بررسی انواع مكانیزمهای عمل كننده دیژنگتورها
2-12 مشخصات الكتریكی كلیدها
2-13 روشهای افزایش قدرت قطع كلیدها
2-14 سكسیونر با كلید بدون بار
2-15 سكسیونر قابل قطع زیر بار
2-16 اینترلاك

فصل سوم:خصوصیات برقگیر وانواع آن
3-1 برقگیر
3-2 خصوصیت تجهیزات حفاظتی در مقابل اضافه ولتاژ
3-3 انواع برقگیر
3-4 مشخصات فنی برقگیر
3-5 محل نصب برقگیر در پست
3-6 شمارنده یا كنتور
3-7 نحوه اتصال شمارنده
3-8 نحوه انتخاب برقگیر معمولی

فصل چهارم:موجگیر یا تله موج
4-1 موجگیر یا تله موج
4-2 نصب موجگیر
4-3 مشخصات الكتریكی موجگیرها
4-4 محل استقرار موجگیرها در پستهای فشار قوی

فصل پنجم: انواع شینه بندی
5-1 شینه بندی
5-2 شینه بندی ساده
5-3 سیستمهای با شین دوبل
5-4 طرح شین دوبل یك بریكره(با دوشین اصلی)
5-5 روش شین دوبل دو بریكره
5-6 شینه بندی 5/1كلیدی
5-7 شین سه كلیدی نوع سوم
5-8 سیستم شینه اصلی و انتقالی(فرعی)

فصل ششم: ترانسفورماتورهای الكتریكی
6-1 انواع ترانس قدرت
6-1-1نحوه اتصالات سیم پیچهای ترانس
6-1-2سیستم خنک کنندگی ترانس
6-1-3تپ چنجر
6-1-4 تعداد پله ها و ماكزیمم ولتاژ هر پله
6-2 ترانسفورماتورهای جریان
اصول كار ترانسفورماتور های جریان
بررسی انواع ترانسفورماتور جریان
ترانس جریان نوع هسته بالا
ترانس جریان نوع هسته پایین
ترانس جریان نوع بوشینگی
ترانسفورماتور جریان نوع حلقه ای
ترانسفورمرهای جریان نوع شمشی
تست ترانسفورماتور جریان
6-3 ترانسفورماتورهای ولتاژ
6-4 تقسیم بندی انواع ترانسهای ولتاژ از نظر ساختمانی
ترانس های ولتاژ اندوكتیو یا القایی
ترانس ولتاژ خازنی
نتیجه گیری وپیشنهادات

پایان نامه دوم
موضوع: پست های الكتریكی از نوع GIS
تعداد صفحات: 131
فرمت: word
فهرست مطالب
فصل اول: بررسی عایق های گازی SF6
فصل دوم:نقش و نوع پستهای فشار قوی در شبكه های انتقال و پخش انرژی
فصل سوم: سیستمهای فشار قوی سر بسته گازی GIS با عایق گازی SF6
فصل چهارم: بررسی سیستمهای GIS در مورد بكارگیری آنها بصورت بیرونی یا داخلی
فصل پنجم: بررسی جنبه های اقتصادی سیستمهای GIS
فصل ششم :نصب و راه اندازی GIS
فصل هفتم:عیب یابی در تجهیزات GIS
فصل هشتم:تجربه های تعیمراتی GIS
فصل نهم:تجربه های نگهداری GIS
فصل دهم:نتیجه گیری و پیشنهادات

پروژه درسی
موضوع: پستهای كمپكت
تعداد صفحات: 47
فرمت: ورد
فهرست
معرفی پست كمپكت
اجزاء تشكیل دهنده پستهای درون شهری
مقدارفضای لازم برای پست كمپكت
مزایای پست های كمپكت
باسبارهای كمپكت
قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری پست كمپكت
مقایسه هزینه پست های كمپكت

موضوعات و مباحث مطرح شده در سایر مقالات و پروژه ها
مطالبی در زمینه اتوماسیون پست های الكتریكی به شرح زیر
اتوماسیون پستهای فشارقوی
سیر تحول فن آوری اتوماسیون پست
تعریف وظیفه در سیستم اتوماسیون
ساختار و آرایش تجهیزات در سیستم اتوماسیون
نمای كلی یك سیستم اتوماسیون با ارتباطات كنترل از راه دور
ساختار ارتباطی متداول در اتوماسیون پستها
استفاده از فن آوری سرویس دهنده/ مرورگروب جهت ارتباط با سیستمهای اتوماسیون پست
استفاده از تجهیزات حفاظت و كنترل دیجیتال در پست های الكتریكی
استفاده از شبكه وسیع جهانی در اتوماسیون پستهای فشار قوی
ساختار سیستم اتوماسیون پستهای فشار قوی
نظارت و كنترل پستها
مكانیزم به روز كردن اتوماتیك داده های پست
روشهای تامین امنیت داده های پست
بررسی پستهای فعلی و اتوماسیون در آنها
ارزیابی بازدهی فنی و اقتصادی اتوماسیون پستهای الكتریكی وتاثیر آن
مزایای اتوماسیون پست
اتوماسیون و یكپارچه سازی مدیریت پست
كاربرد شبكه های عصبی در اتوماسیون پست ها و شبكه های توزیع
طراحی سیستم خبره خطایابی پست
طراحی سیستم نرم افزاری تایید اطلاعات پست
كاربرد كنترل كننده قابل برنامه ریزی در حفاظت وكنترل پست ها
بهینه سازی پستهای فشار قوی با استفاده سیستم اتوماسیون
سیستم های اتوماسیون از دیدگاه سیستم های چند وظیفه ای
مزایای راه اندازی یك سیستم اتوماسیون
سیستمهای اتوماسیون در آینده
كاربرد فیبر نوری در پستهای فشار قوی
و مطالب دیگر در زمینه اتوماسیون پستها
مطالب جامعی در زمینه سیسستم اسكادا SCADA
مطالبی جامعی در زمینه مخابرات پستهای فشار قوی و سیستم PLC

مطالبی در زمینه قابلیت اطمینان در پستهای فشار قوی به شرح زیر
تعریف قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان سیستمهای اتوماسیون
محاسبه قابلیت اطمینان به روش معمول
ارزیابی قابلیت اطمینان پستهای فشار قوی
اطمینان پذیری و پایداری پست
استفاده از منطق فازی در بررسی قابلیت اطمینان پستهای فشار قوی
فازی زدایی شاخصهای قابلیت اطمینان
مطالعه و بررسی یك سیستم نمونه

مطالب جامعی در زمینه ترانسفورماتورهای قدرت و حفاظت آن
مطالبی جامعی در زمینه تجهیزات پست ها

مطالبی در زمینه سیستم زمین پست های فشار قوی
بررسی سیستم زمین پستهای فشار قوی از نظر برخورد صاعقه
اهمیت ارزیابی سیستم‌های زمین برای حفاظت در مقابل صاعقه
طراحی سیستم زمین پستها
طراحی سیستم زمین پستها با در نظر گرفتن اثر صاعقه
ارزیابی سیستم زمین
طراحی و بهینه سازی سیستم زمین پست با الگوریتم ژنتیك
مونیتورینگ محل اتصال زمین
محاسبه تسهیم جریان اتصال زمین در پستهای فشار قوی

مطالبی در زمینه شبیه سازی
شبیه سازی شبكه برق توسط برنامه SIMULINK
شبیه سازی اجزاء پست با نرم افزار EMTP
شبیه‌سازی جایابی بهینه برقگیرها با نرم افزار EMTP
چگونگی شبیه‌سازی تجهیزات پست و خط
شبیه‌سازی ترانسفورماتور ، كلید قدرت ، خطوط انتقال ، مقره‌ها و ... با نرم افزار EMTP
تعیین تعداد و مكان و حوزه تغذیه پستهای فوق توزیع با نرم افزار MATLAB

مطالب در زمینه جایابی بهینه و انتخاب ظرفیت پستهای الكتریكی
جایابی و انتخاب ظرفیت بهینه پستهای الكتریكی
جایابی بهینه پست‌های فوق توزیع
روش طراحی شبكه‌های فوق توزیع
محاسبه هزینه‌های متغیر فیدرها
تعیین محل بهینه پستهای فوق توزیع در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعیین تعداد پستهای فوق توزیع جهت تامین نیروی منطقه مطالعاتی
تعیین مكان بهینه احداث پستهای فوق توزیع
تخصیص بار بهینه
تعیین تعداد، مكان بهینه و تخصیص بار بهینه پست های برق بر اساس سكوی سیستم اطلاعات جغرافیایی GE Smallworld
مدل‌سازی و حل مسأله مکان‌یابی بهینة پست‌های برق
هزینة تلفات پست‌های فوق‌توزیع
انتخاب بهینه پستهای فوق توزیع بصورت فشرده
بررسی روش احتمال در تعیین مراكز ثقل بار برای جایابی پست توزیع
تخمین بار پستهای شبكه توزیع
كاربرد الگوریتم ژنتیك در جایابی و انتخاب ظرفیت بهینه پستهای الكتریكی

مطالبی در زمینه رفتار لرزه ای پست ها و مقاوم سازی پست در برابر زلزله به شرح زیر
مقایسه رفتار لرزه ای تجهیزات پستها
كاهش زمان بازیابی پستهای فوق توزیع در شرایط پس از زلزله
ضرورت بازیابی سریع پستها پس از وقوع زلزله
ارزیابی عملكرد سازه ها و تجهیزات پست موقع وقوع زلزله
تحلیل خطر زمین لرزه در ساختگاه پست
نتایج تحلیل خطر زلزله به روش متعین
ارزیابی اثرات ثانویه زلزله

و مطلب دیگر مثل
ویژگیها و محاسن و معایب هریك از پستها
پستهای توزیع
دسته‌بندی پست‌های توزیع براساس نوع بار و الگوی مصرف
تخمین بار پست‌های توزیع
هماهنگی عایقی در پست ها
طراحی سطح عایقی تجهیزات پست
بررسی پدیده اضافه ولتاژ در پست ها
نحوه مطالعه و بررسی اضافه ولتاژ
مطالعه اضافه ولتاژهای پست
كاهش نویز صوتی در پست
پستهای دیجیتالی
پستهای فشار ضعیف
استفاده از پوشش های سیلیكون رابری در پست های فشار قوی
بررسی میدانهای الكتریكی و مغناطیسی در پست
پستهای سیار
و مطالب بسیار دیگر

شما می توانید به سه روش زیر این محصول را دریافت كنید

روش اول: از طریق ایمیل - ظرف حداكتر 12 ساعت به دست شما می رسد. بدیهی است این روش هزینه پستی ندارد

روش دوم : پست سفارشی كه حدود 10 روز طول می كشد تا تحویل بگیرید و
حدود 2000 تومان هزینه پست سفارشی می باشد

روش دوم : پست پیشتاز كه حدود 5 روز طول می كشد تا تحویل بگیرید و
حدود 5000 تومان هزینه پست پیشتاز می باشد

در صورتی كه درباره این مجموعه سوالی دارید بعد از ثبت سفارش می توانید تماس بگیرید( امكان لغو سفارش موقع تماس وجود دارد)

فروشنده: نوین تحصیل

قیمت: 20,000 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید پست های الكتریكی و پست های فشار قوی و تجهیزات پستهای برق


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.
موضوع : | بازدید : 158
+ نوشته شده در جمعه 6 ارديبهشت 1392ساعت 2:40 توسط خرید سی دی |

X
تبلیغات
hit counter code